Kanger TopBox Mini

TopBox mini starter kit contains

KBOX mini

SUBTANK mini

OCC .5 sub ohm coil (1)

OCC 1.5 ohm coil (1)

RBA mini plus base (1)

RBA coils (2)

USB cable

Japanese cotton sheet

Takes a 18650 battery NOT INCLUDED

 

Kanger TopBox Mini

$ 100.00